Vi er en barnehage i naturskjønne omgivelser. "Vi er liten, men god som gull!"

Vi har et stabilt personale og vektlegger et trygt og godt miljø .   


Det er lovfestet samordnet opptak for barnehagene. Kommunene har elektroniske søknadsskjema som er felles for alle barnehagene. Barnehagesidene for Bergen kommune, finner du her.


Våre vedtekter finner du i informasjonsheftet.


 

Avdelinger: 2 avdelinger. 

 

Plasstyper: Heldagsplass (delt heldag kan fås dersom 2 familier kan dele en heldagsplass).

 

Pedagogisk profil: Livssynsbarnehage.

 

Antall barn: 29 

 

Åpningstider: 07:15 - 16:30

Øvrig: Trygghet og trivsel er det viktigste i barnehagen. Det å lære å samarbeide, innordne seg, vente på tur, ha selvhevdelse og selvkontroll osv. er også viktig å lære fra småbarnsalderen av. Vi oppfordrer barna til å snakke og meddele seg, "gjøre selv" og å ta hensyn. Personalet legger vekt på å bekrefte og rose hvert enkelt barn i gruppen, og å fremheve hver enkelts positive egenskaper. Dette gir et godt utgangspunkt for et inkluderende miljø, og gir rom for forskjellighet og mangfold. 

 

 


Liten, men god som gull

Åpningstider


07:15 - 16:30Vi har sommerstengt i uke 28, 29 og 30.

Følg oss på:

Copyright  ©  Sion Menighetsbarnehage. All Rights Reserved