Sion Menighetsbarnehage er eid av Menigheten Sion. Visjonen vår er: "Vi vil utgjøre en positiv forskjell". Barnehagen startet opp i 1993 med en avdeling og vi utvidet driften i 2013. I dag har vi en "Stor" avdeling med barn fra 2-5 år og en "Liten" avdeling med barn fra 0-3 år. På småbarnsavdelingen er det 9 barn og 3 personale, og på storbarnsavdelingen er det ca. 20 barn og 4 personale. Barnehagen tilbyr både hele og delte plasser, men det må i utgangspunktet søkes på hel. Dersom to familier ønsker å dele en plass kan det ordnes internt i barnehagen. Åpningstiden er 7.15 – 16.30.


Barnehagens visjon er: "Vi vil utgjøre en positiv forskjell". Visjonen er noe vi vil strekke oss etter hver dag, og vi tror at bevisstheten om visjonen vil prege miljøet, holdningene våre og planleggingen vår positivt.  I vårt arbeid vil vi spesielt vektlegge å være omsorgsfull, åpen og inkluderende. Visjonen og verdiene er kjernen i barnehagearbeidet, og vi ønsker at disse skal merkes i det daglige samværet og de møter vi har internt og eksternt.


Barnehagen er liten og oversiktlig, og har et trygt miljø. Trygghet er avgjørende for barns selvfølelse og læring. Barnehagen er opptatt av å verdsette barndommens egenverdi og setter lek høyt på dagorden. Vi vektlegger dialog og samarbeid med foreldre.


Innholdet i barnehagen består av frilek, samlingsstunder, gym, turer og forming, samt ulike gruppeaktiviteter. En gang i uken har vi felles samling på huset. Dette er en fin anledning for små og store til å bli kjente med hverandre på tvers av avdelingene og det gir samtidig en verdifull fellesskapsfølelse. Barna er også sammen i uteleken, og det er lett for barna å bli kjent med alle barn og voksne på huset. Vi ønsker å ta vare på hverandre.


Barnehagen benytter hele første etasje og deler av andre i menighetsbygget. Ved større arrangement, møter og fester får vi bruke møtesalen. Møtesalen blir også ukentlig benyttet til gymaktiviteter. Utemiljøet vårt er både på «oppsiden» og «nedsiden» av huset. Vi oppgraderte lekeplassen sommeren 2016, og vi har sykkel- og ballplass, disser, rutsjebaner, sandkasse og en naturlig «klatrehaug» som barna liker å leke i. I desember 2016 fikk vi også en flott grillhytte til bruk, med bålpanne og fine benker i. Vi tenker at grillhytten vil gjøre barnehagehverdagen rikere, og gir oss anledning til å tilbringe enda mer tid ute i barnehagen enn før.Lunsj i grillhytten og mat laget på bål smaker alltid godt!

Barnehagen ligger forøvrig i et naturskjønt område, og vi har fine turmuligheter som vi benytter.


I tillegg til den kristne formålsparagrafen som er toneangivende i driften, er barnehagens fremste oppgave å gi trygghet, tid og rom for lek og læring i samvær med små og store. Barnehagen synes det er viktig å finne en god balanse mellom aktivitet og hvile og vet at barna har behov for begge deler.


Barnehagen er underlagt Barnehageloven og Rammeplan for barnehagen, i likhet med alle godkjente offentlige og private barnehager. Barnehagen drives av menighetens eierstyre, og samarbeider med foreldreråd og samarbeidsutvalg.


Styrer i barnehagen er barnehagelærer Hanne C H Dyngeland, og med seg i staben har hun 3 pedagoger og 5 assistenter. Et flott team som er oppriktig opptatt av å gi barna det de trenger, både av praktisk og menneskelig omsorg, støtte og veiledning i lek og læring.


Dere er hjertelig velkommen til å besøke barnehagen og til å søke plass. Ta gjerne kontakt om dere ønsker ytterligere informasjon.

Våre telefonnummer er: 55 99 02 87/55 99 00 61 og mobil 47 28 98 76 ("Stor" avdeling).

Styrers mobil er: 93 45 29 37Liten, men god som gullSion Menighetsbarnehage


Skagevegen 82

5258 BLOMSTERDALEN


telefon: 55 99 02 87

e-post: barnehage​@sionblomsterdalen.com
Åpningstider


07:15 - 16:30Vi har sommerstengt i uke 28, 29 og 30.

Følg oss på:

Copyright  ©  Sion Menighetsbarnehage. All Rights Reserved