Om oss

Vår visjon - Å utgjøre en positiv forskjell

Vår visjon er "Å utgjøre en positiv forskjell". Vi ønsker å være et positivt innslag i lokalmiljøet og en støtte for alle barn,
foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Dette innebærer blant annet at vi i holdning, ord og atferd preges av visjonen. Barnehagen er en menighetsbarnehage med utvidet kristen formålsparagraf og vektlegger det kristne budskapet og de kristne verdiene. Dette mener vi er en positiv forskjell. Vi vil at barna gjennom det kristne innholdet skal få del i en arv som har lange tradisjoner, som er levende og viktig å holde i hevd i samfunnet. I barnehagen formidler vi kristne barnesanger, bønner og bibelfortellinger, og vi forankrer praksisen vår i kristne verdier og etikk. V mener denne formidlingen gjør miljøet vårt positivt, og gir barna en grunnvoll og identitet som gir en dypere dimensjon av glede, håp, trygghet og kjærlighet i livet.

Våre verdier - Omsorgsfull, åpen og inkluderende

"Omsorgsfull, åpen og inkluderende" er verdier vi har jobbet frem i personalgruppen, og som vi mener kjennetegner virksomheten vår. Foreldregruppen har også vært involvert i arbeidet med å definere betydningen av disse verdiene. Dette er verdier som favner både det å ta vare på hverandre og det vi har, og å være åpen for nye innspill og nye mennesker. Alle de ansatte er forpliktet til å arbeide etter de målsetninger barnehagen setter. Dette gjelder også vikarer og andre medhjelpere. Vi ønsker å være fleksible i forhold til hva barna trenger hver dag, noe som betyr at vi tilpasser barnets hverdag etter behov. Avdelingene har også flere møter i løpet av uken, bla. ute i frilek og samlingsstund.


"Liten, men god som gull!"

STOR avdeling

Stor avdeling er en 2-5 års avdeling med 21 barn, og maks kapasitet på 23 barn. Her jobber to pedagoger og en assistent.

Vi har en dukkekrok, hopperom med puter og tjukkas og lekekasser lett tilgjengelige for barna. Barna har egne kasser til tegninger og ting de lager. 

Stor avdeling
IMG_20190910_150412 - Edited (1)

LITEN avdeling

Liten avdeling er en 0-2 års avdeling med 4 barn, og maks kapasitet på 9 barn. Her jobber en pedagog, en assistenthvor og en barne- og ungdomsarbeider. 

Her har barna puter, klosser og mange andre leker lett tilgjengelig. Vi har også en putebinge barna kan hoppe og ha  mer aktiv lek. Denne er svært populær og brukes flittig av barn og voksne.

IMG_20190910_124324
IMG_20190910_124407Åpningstider


07:15 - 16:30Vi har sommerstengt i uke 28, 29 og 30.

Følg oss på:

Copyright  ©  Sion Menighetsbarnehage. All Rights Reserved