Kontakt

Postadresse:

Sion Menighetsbarnehage

Skagevegen 82

5258 Blomsterdalen

Telefon: 

Styrer: 55 99 02 87 

Stor avdeling: 47 28 98 76

Liten avdeling: 40 67 53 74

Daglig leder: 

Mats-Andre Nykrem

Telefon: 55 99 02 87

Epost: barnehage@sionblomsterdalen.com

Følg og kontakt oss på: