Kontakt

Postadresse:


Sion Menighetsbarnehage

Skagevegen 82

5258 Blomsterdalen

Telefon: 


Styrer: 55 99 02 87 

Stor avdeling: 47 28 98 76

Liten avdeling: 40 67 53 74

Følg og kontakt oss på: