Sion Menighetsbarnehage

Vi er en barnehage i naturskjønne omgivelser. "Vi er liten, men god som gull!"

Vi har et stabilt personale og vektlegger et trygt og godt miljø .   


Det er lovfestet samordnet opptak for barnehagene. Kommunene har elektroniske søknadsskjema som er felles for alle barnehagene. Barnehagesidene for Bergen kommune, finner du her.


Våre vedtekter finner du i informasjonsheftet.


 

Avdelinger: 2 avdelinger. 

 

Plasstyper: Heldagsplass (delt heldag kan fås dersom 2 familier kan dele en heldagsplass).

 

Pedagogisk profil: Livssynsbarnehage.

 

Antall barn: 29 

 

Åpningstider: 07:15 - 16:30

Øvrig: Trygghet og trivsel er det viktigste i barnehagen. Det å lære å samarbeide, innordne seg, vente på tur, ha selvhevdelse og selvkontroll osv. er også viktig å lære fra småbarnsalderen av. Vi oppfordrer barna til å snakke og meddele seg, "gjøre selv" og å ta hensyn. Personalet legger vekt på å bekrefte og rose hvert enkelt barn i gruppen, og å fremheve hver enkelts positive egenskaper. Dette gir et godt utgangspunkt for et inkluderende miljø, og gir rom for forskjellighet og mangfold. 

 

 


Liten, men god som gull

Kontakt


Sion Menighetsbarnehage

Skagevegen 82,

5258 Blomsterdalen


Telefon styrer: 55 99 02 87

Epost: barnehage@sionblomsterdalen.comÅpningstider


07:15 - 16:30Vi har sommerstengt i uke 28, 29 og 30.

Følg oss på:

Copyright  ©  Sion Menighetsbarnehage. All Rights Reserved